+372 5695 6535 info@kesklinnakvh.ee

Meie teenused

Kinnisvarahooldus

Kinnisvarahooldust teostatakse objekti kinnisvara halduri järelvalve all, millega garanteeritakse tööde kvaliteetne teostamine.

Kinnisvarahooldus

Kinnisvarahooldust teostatakse objekti kinnisvara halduri järelvalve all, millega garanteeritakse tööde kvaliteetne teostamine. Hoolduse käigus teostatud tööd ja puudused fikseeritakse hoolduspäevikus, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu, kulutuste arvestuse ning analüüsi võimaluse.

Meie poolt pakutav kinnisvarahooldus sisaldab järgnevaid hooldusi:

Arvestite näitude võtmine ja edastamine

1 kord kuus hoolduse käigus võetakse maja vee, elektri ja kütte näit ning edastatakse tarnijale.

Katuste hooldus 

Kontrollitakse vähemalt 2-aastase intervalliga katuse kandetarindite seisundit ning vähemalt 1 kord aastas katusekatete veepidavust. Hoolduse käigus teostatakse ka katuse ning vihmaveesüsteemide puhastust.

Akende hooldus (üldkasutatavates ruumides)

Vähemalt 1 kord kuus kontrollitakse aknaraamide ja klaaside korrasolekut, suluseid ning akende avatust, akende tihendite seisundit, vajadusel korrastatakse

Fassaadide hooldus

Vähemalt 2 korda aastas kontrollitakse fassaadide olukorda, s.h. fassaadil olevate detailide kinnitust lahtised elemendid kas kinnitatakse või eemaldatakse.

Välisuste hooldus

 • Vähemalt 1 kord kuus kontrollitakse uste, lukkude, linkide, hingede, sulgurite korrasolekut, vajadusel korrastatakse ja määritakse.
 • Tuletõkkeuste puhul kontrollitakse tihendite seisukorda korra kvartalis

Küttesüsteemi hooldus koos soojussõlme või gaasikatlamaja hooldusega

 • Vähemalt 1 kord kuus kontrollitakse uste, lukkude, linkide, hingede, sulgurite korrasolekut, vajadusel korrastatakse ja määritakse.
 • Tuletõkkeuste puhul kontrollitakse tihendite seisukorda korra kvartalis

Veevarustuse hooldus

 • tagatud on pidev veevarustus
 • tagatud on sulgur-, reguleerimis- ja mõõteseadmete korrasolek

Elektrisüsteemi ja valgustite hooldus ning käidukorraldus

 • Kontrollitakse 2 korda aastas pea- ja jaotuskilpide ning voolumõõtjate seisundit ja valgustite, armatuuride, pesade, valgusallikate, lülitite kaablite, harutooside ning pistikupesade korrasolekut
 • pingutatakse juhtmeklemme
 • puhastatakse tolmust kilbid
 • kontrollitakse 1 kord kuus avarii-elektrisüsteemi ning vastava lülitusautomaatika töökorras olekut
 • testitakse ja kontrollitakse elektrisüsteeme, vahetatakse elektripirne

Järgmine teenus

Koristusteenus

Sulge menüü