+372 5695 6535 info@kesklinnakvh.ee

Meie teenused

Kinnisvara haldusteenus

Pakume objektile personaalse kinnisvarahalduri, kes tegeleb Teie maja juhtimise ja jooksvate küsimuste lahendamisega

Kinnisvara haldusteenus

Objekti esmane ülevaatus ja kaardistamine, majanduskava koostamine

Lepingute sõlmimise korraldamine või sõlmimine (volituse olemasolul) ning teenuse kvaliteedi korrapärane kontroll

Objekti visuaalne üle vaatamine 1 kord kuus ning ülevaatuse akti täitmine

Korteriühistu juhatuse koosoleku korraldamine

Remonttööde ja järelevalve organiseerimine

Üldkoosolekute läbiviimine, nõustamine ja tegevjuhtimine;

Kulude-tulude, tegevuste ja võlglaste aruande esitamine korteriühistu juhatusele kokkulepitud sagedusel

Remonttööde rahastamise  organiseerimine ja nõustamine laenu saamisel

Nõustamine majakarbi kindlustamisel

Majaelanike suulistele ja kirjalikele avaldustele vastamine

Järgmine teenus

Kinnisvarahooldus

Sulge menüü